Elektronik Ticari İleti İzni


Ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermem halinde Marsa Yağ San. ve Tic. A.Ş.’ye vermiş olduğum ve bilahare muhtelif suretler ile vereceğim iletişim adreslerine (telefon numarası, e-posta adresi ve diğerlerine) gerek akdi-kanuni hususlarda bilgilendirilmek, gerek çeşitli ürün/hizmetlerin ve genel/özel imkanların duyurulması, tanıtım ve reklamının yapılması için Marsa Yağ San. ve Tic. A.Ş., KV2K Perakende Müşteri Hizmetleri A.Ş.,  Yıldız Holding A.Ş ve iştirakleri ile Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve iştirakleri  tarafından ilgili kanunlara uygun olarak kendi ürün veya hizmetlerine ilişkin de ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilebileceğini; dilediğim zaman, hiçbir gerekçe belirtmeden vermiş olduğum iletişim bilgileri üzerinden genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklâm, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları ile ilgili iletişime geçilmesini reddedebilmemin yanında konuya ilişkin vazgeçme bildirimini her zaman gerçekleştirebileceğimi bildiğimi kabul ve beyan ederim.