Çalışanlarla ilişkiler


Farklılık insanın "kendine özgü" olması ile ilgilidir. Bu nedenle MARSA olarak “farklılıkları” bir dezavantaj değil , "rekabet" edebilmek için bir "avantaj" olarak görüyoruz. Bu nedenle, eşit fırsatlar ve adil yaklaşımlar ile bireysel gelişime olan inancımızı gösteren bir ortam yaratmak, MARSA’ı, her bir çalışanının kariyer hedefine ulaşabilmesi için, "profesyonel anlamda en iyisini yapabileceğine olan inancını" oluşturma yolunda, ihtiyacı olan desteğin verildiği bir Şirket haline getirmek istiyoruz.

Başarılı bir "takım" oluşturmak amacıyla farklı özgeçmişlere sahip bireylerin işe alınması, geliştirilmesi, motive edilmesi ve şirketimizde devamlılıklarının sağlanması için farklılık anlayışının MARSA’ın bütün birimlerine yayılması temel önceliğimizdir.

Takdir ve Tanıma Faaliyetlerimiz
Çalışanların motivasyonunu ve katkılarını artırmak amacıyla formal ve informal Tanıma Sistemleri kullanılmaktadır.

Sportif ve Kültürel Aktivitelerimiz
Şirket içi iletişimi arttırmak, çalışanlarımızı iş / sosyal yaşam dengesini kurmaya teşvik etmek ve motivasyonu yükseltmek amacıyla Futbol, Tenis ve Bowling Turnuvaları, Geleneksel Yılsonu Toplantıları ve Yemekleri, Piknikler ve Tarihi / Turistik yerlere geziler düzenlenmektedir.

İçsel İletişim Faaliyetlerimiz
Şirket genelini ilgilendiren her türlü güncel bilgi, periyodik olarak tüm şirket çalışanlarımızın katılımıyla düzenlenen Ortak Akıl ve Şirket İletişim Toplantıları ile yapılmaktadır.

İdari ve Sosyal İşler
Çalışanlarımıza yönelik sosyal aktiviteler ve idari organizasyonlar (sosyal sorumluluk projeleri v.s.) İnsan Kaynakları güdümünde oluşturulmaktadır.

Takip ve Raporlama
Öğrenen organizasyon olma misyonu ve kurumsal hafıza oluşturma gerekliliği sonucunda İnsan Kaynakları’nın her ayki faaliyetleri düzenli olarak üst yönetim ile paylaşılmaktadır. Yine, periyodik ve sistematik analiz ve kıyaslamalar da raporlama-analiz süreçlerinde ele alınmaktadır.