Performans Yönetimi


Şirketimizde performansın objektif kriterlere göre yönetilmesi, planlanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesini amaçlayan, temelde “Hedeflerle Yönetim felsefesini” içeren, “Performans Yönetim ve Değerlendirme Sistemi - PYDS” kullanılmaktadır.

Performans Yönetim ve Değerlendirme Sistemi (PYDS)

* Çalışan ve yöneticisi arasında sürekli iletişime,
* Karşılıklı anlaşmaya varılan ve şirketin vizyonuna ulaşmasını destekleyen hedeflerin belirlenmesine,
* Hedeflere yönelik gelişimin sürekli takibine,
* Sürekli ve zamanında geri bildirime ve kişilerin bireysel gelişimine odaklanmaktadır.

PYDS sayesinde, kişinin hedefleri çerçevesinde, yıl ortasında ve yıl sonunda performansının objektif kriterlerle değerlendirilmesi, ödüllendirilmesi ile beraber, güçlü ve gelişmeye açık alanlar ile ilgili detaylı aksiyon planları oluşturulabilmekte ve kişinin kariyer beklentileri ile paralel şirket içi iş hareketliliğinin belirlenebilmesi mümkün olabilmektedir.

İş Başvuru Formu

Kariyer Planlama

Marsan’da, hem bugünkü başarısının devamını sağlamak, hem de gelecekteki başarılarını garanti altına almak, aynı zamanda da insan kaynağını potansiyeli doğrultusunda değerlendirebilmek amacıyla İnsan Kaynağı düzenli olarak yetenekleri ve yetkinlikleri bazında değerlendirilmektedir.

Şirketimizin gelecek nesil yöneticilerini oluşturacak potansiyelde olduğuna inanılan çalışanların gelişim ihtiyaçları, özel olarak takip edilen eğitim ve geliştirme programlarıyla adreslenmektedir.