Staj İmkanı


4 yıllık üniversitelerde okuyan ve maksimum 45 gün staj yapacak olan öğrencilerin şirketimize Ekim-Nisan dönemi dilekçe ile yaptığı başvurular değerlendirilerek Mayıs ayında öğrencilere olanaklar ölçüsünde olumlu cevap verilmekte, tüm lokasyonlarımızda yaz aylarında staj imkanı sağlanmaktadır. Staj Programlarımız öğrencilerin üniversitede aldıkları teorik bilgilerin uygulamalarını görmelerine yardımcı olmanın yanısıra, genel olarak iş hayatı ve iş prensipleri hakkında fikir sahibi olmalarını da sağlamayı amaçlamaktadır.

Meslek Lisesi Öğrencileri için Mesleki Eğitim Stajı

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereği işletmemizde her yıl yasanın belirlediği oranda Meslek Lisesi öğrencisine staj imkanı tanınmaktadır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kontenjanları belirlenen okullardan, okul yönetimince şirketimizde staj yapması uygun görülen öğrenciler staja kabul edilmekte olup, staj süresi genellikle 1 öğretim yılıdır. Bu süre zarfında öğrencilerin bir Şirket ortamı ile ilgili farkındalıklarını artırmakla beraber, eğitim gördükleri konularda da mesleki bilgi ve becerilerini artırmaları ve iş yaşamına hazırlanmaları hedeflenmektedir.