Eğitim ve Geliştirme


Marsa'da Eğitim ve Geliştirme faaliyetleri, ortak bir Şirket Kültürü yaratmak ve Şirket çalışanlarının Şirket Vizyonuna ulaşma yolundaki katkılarını artıracak şekilde mevcut potansiyellerinin gelişimini sağlamak amacıyla yapılmaktadır.

Marsan

Oryantasyon

Şirketimizde işe yeni başlayan beyaz yakalı çalışanlar için , şirketi ve şirket kültürünü tanıtmak, içinde bulundukları yeni ortam ve insanlara adapte olabilmelerini kolaylaştırarak işe en kısa sürede adaptasyonlarını sağlamak amacıyla “Pozisyon Bazında Oryantasyon Programı” düzenlenir. İşe yeni başlayan kapsam dışı çalışanlar işe başladıkları günden itibaren, birebir şirket, İnsan Kaynakları uygulamaları hakkında bilgi edinirler. Daha sonra ise, işe başlamaları ile birlikte planlanan pozisyonlarına özel olarak hazırlanan program dahilinde, bağlı bulundukları departman yöneticisi ve / veya görevlendirdiği kişilerce gerek genel gerekse görevin işleyiş ve prensipleri doğrultusunda bilgilendirilirler.

Eğitim ve Geliştirme Stratejimiz

Eğitim ve Geliştirme Stratejimiz; Rol Modeli oluşturmanın, Performans Yönetiminin, Yönlendirmenin (Coaching) ve Yeni Görevlendirme / İş Değişiminin Çalışanların Gelişimi üzerindeki etkisinin en az eğitim kadar önemli olduğu ve eğitimlerin etkinliği bakımından mevcut tüm gelişim araçlarının birlikte kullanılması gerekliliği felsefesine dayanmaktadır.

Marsan Gıda