Yönetim ve Organizasyon


İnsan Kaynakları yönetim anlayışımız, Vizyon ve Değerlerimiz doğrultusunda;

* Organizasyonumuzu sürekli geliştirmek,
* Yüksek standartlardaki iş performansını sağlamak için ekiplerin yetkinliğini artırmak,
* Yetenekli, işe odaklı bireyleri şirkete çekmek, geliştirmek ve onları elde tutmak,

Böylece “ İnsanı” şirketimiz hedeflerine ulaştıracak en önemli değer, stratejik kaynak olarak gören pozitif bir “Ekip Kültürü” yaratmaktır.

Marsa'nın hedeflerine ulaşmasını sağlayacak en önemli değer, sahip olduğu "İnsan Kaynağıdır". Dolayısıyla, İnsan Kaynakları Ekibi'nin temel politikası, “Çalışanların motivasyonunu ve tatminini, yetenekleri doğrultusunda değerlendirilmesini, sürekli geliştirilmesini ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlayarak “Katma Değer Yaratan “ bir şirket kültürü oluşturmaktır.
İnsan Kaynakları Fonksiyonumuzun Hedefi:

* Sürekli Öğrenen, Gelişen ve Dinamik bir Organizasyonel Yapı,
* Etkin Performans Yönetim ve Değerlendirme Sistemleri,
* Çalışanlar için Farklı Kariyer Gelişim Fırsatları,
* Çalışanların Bireysel Gelişimine odaklanmış, Eğitim/Geliştirme Faaliyetleri,
* Rekabetçi "Ücret ve Yan Menfaat" Sistemleri Oluşturarak,

“Kariyer Yapmak İsteyen İnsanlarca Birinci Sırada Tercih Edilen Bir Şirket” olma hedefine ulaşmaktır.